Class schedule Baguaquan, Taichi

【Class Location】
5F., No. 26, Sec. 4, Xinyi Rd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)

【 Class Location Google Map】
https://goo.gl/maps/pLc6daZ2n8u

【Class Schedule for Baqua quan Foundation】
Every Thursday pm19:30~21:30

【Class Schedule for Baqua quan Forms】
Every Friday pm19:30~21:30

【Class Schedule for Baqua quan Application】
Every Saturday am08:00~12:00

【Class Schedule for Tai chi quan】
Every Saturday pm14:00~16:00

HeJingHan BaguaQuan, Baguazhang and Yang style Taichiquan Teaching at Taipei.
See more videos at Youtube playlists
[中華武育學會] 推敲太極拳/八卦盤龍
Instructor: https://www.facebook.com/hejinghan