Class schedule Baguaquan, Taichi

Class Location
5F., No. 26, Sec. 4, Xinyi Rd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)

Class Location Google Map
https://goo.gl/maps/pLc6daZ2n8u

Class Schedule for Baqua quan Foundation
Every Thursday pm19:30~21:30

Class Schedule for Baqua quan Forms
Every Friday pm19:30~21:30

Class Schedule for Baqua quan Application
Every Saturday am08:00~12:00

Class Schedule for Tai chi quan
Every Saturday pm14:00~16:00

HeJingHan BaguaQuan, Baguazhang and Yang style Taichiquan Teaching at Taipei.
See more videos at Youtube playlists
[中華武育學會] 推敲太極拳/八卦盤龍
Instructor: https://www.facebook.com/hejinghan